502 561 359   fachdar@fachdar.pl

Strona główna / Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty i uprawnienia

Usługi obróbki metali i spawanie – certyfikaty

Wykonywanie prac takich jak frezowanie CNC spawanie stali kwasoodpornej i aluminium, realizacja konstrukcji stalowych czy przestawianie i instalacja maszyn wymaga niezbędnego przeszkolenia i specjalistycznych umiejętności, dlatego inwestujemy w kursy naszych pracowników oraz posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia do wykonywanych prac. Posiadamy uprawnienia i szkolenia  pracowników z zakresu:
- Specialistyczne szkolenie BHP zagrożenie atmosferą wybuchową w miejscu pracy, bezpieczeństwa pracy w strefach  zagrożonych wybuchem;
- Operator badań wizualnych złączy spawanych wg PN EN 473:2000;
- Świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia prac spawalniczych Nr 78/1509/1/2013 wg PN-M-69009;
- Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007 część 2: Pełne wymagania jakości;
- Wymaganie jakości dotyczące spawania materiałów metalowych wg normy PN-EN 1090-2 Pełne wymaganie jakości;
- Uprawnienia do budowy eksploatacji i demontażu rusztowań budowlanych metalowych;
- Uprawnienia elektryczne z zakresu obsługi konserwacji remontów i dozoru do 1kV;
- Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości;
- Opertor wózków widłowych;
- Operator podestów ruchomych;
- Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE;
- Szkolenia BHP I P. Poż;
- Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Certyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnienia

Certyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnieniaCertyfikaty i uprawnienia

Fachdar

tel./fax: 68 384 05 71
kom. 502 561 359

fachdar@fachdar.pl

© 2017 Fachdar. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl